Kierownictwo Komendy Miejskiej Policji w Łomży - Kierownictwo - Komenda Miejska Policji w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Kierownictwo Komendy Miejskiej Policji w Łomży


 KOMENDANT MIEJSKI POLICJI W ŁOMŻY

podinsp. Marek Sienkiewicz

 

      -         Komendant Miejski Policji w Łomży od 7.10.2016r.

      -         p.o. Komendanta Miejskiego Policji w Łomży od  7.08.2016r.                                                                        

·         Komendant Powiatowy Policji w Grajewie od 13.02.2016r.

·         Komendant Komisariatu Policji III w Białymstoku od 01.08.2014r.

·         p.o. Komendanta Komisariatu Policji III w Białymstoku od 28.06.2014r.

·         Zastępca Komendanta Komisariatu Policji III w Białymstoku od 16.04.2012r.

·         p.o. Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji III w Białymstoku od 02.03.2012r.

·         Kierownik Referatu ds. Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji KMP w Białymstoku od 01.09.2010r.

·         Kierownik Posterunku Policji w Supraślu od 01.08.2007r.

·         p.o. Kierownika Posterunku Policji w Supraślu od 03.06.2007r.

·         asystent Zespołu ds. Kryminalnych Komisariatu Policji w Wasilkowie od 01.09.2004r.

·         referent Zespołu ds. Kryminalnych Komisariatu Policji w Wasilkowie od 16.11.2002r.

·         młodszy asystent Izby Dziecka Wydziału Prewencji KMP w Białymstoku od 16.06.2000r.

·         asystent Zespołu Dochodzeniowo-Śledczego Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji II w Białymstoku od 16.03.1998r.

·         dzielnicowy Wydziału Prewencji Komisariatu Policji II w Białymstoku od 16.02.1997r.

·         policjant Wydziału Prewencji Komisariatu Policji II w Białymstoku od 16.02.1996r.

·         policjant Plutonu Kompanii Prewencji Oddziału Prewencji KWP w Białymstoku od 01.02.1996r.

·         aplikant Plutonu Kompanii Prewencji Oddziału Prewencji KWP w Białymstoku od 16.11.1995r.

·         absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

·         absolwent Uniwersytetu w Białymstoku Wydział Pedagogiki i Psychologii

·         absolwent Uniwersytetu Warszawskiego Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji

·         jest żonaty, ma 2 dzieci

·         przyjęty do służby 16.11.1994r.

·         ur. 31.07.1971 w Mońkach


 

I ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W ŁOMŻY

podinsp. Krzysztof Sewioło

I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Łomży podinsp. Krzysztof Sewioło urodził się 31 marca 1973 roku. Służbę w resorcie rozpoczął w 1998 roku. Jest Absolwentem Uniwersytetu w Białymstoku na Wydziale Historii. Ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w zakresie Przestępczości Zorganizowanej i Terroryzmu. Od początku swojej kariery zawodowej związany jest ze służbą w pionie kryminalnym. Był między innymi Naczelnikiem Wydziału Kryminalnego w Komisariacie Policji II w Białymstoku, a potem Zastępcą Komendanta w tej jednostce. Pełnił też funkcję Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji IV w Białymstoku, a ostatnio - Komendantem Komisariatu Policji IV w Białymstoku. Od dnia 16 lutego 2018 roku w Komendzie Miejskiej Policji w Łomży podinspektor Krzysztof Sewioło nadzoruje pracę służb kryminalnych.

Metryczka

Data publikacji 11.04.2014
Data modyfikacji 24.07.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Łomży
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Urszula Brulińska
Osoba udostępniająca informację:
Urszula Brulińska KMP w Łomży
Osoba modyfikująca informację:
Urszula Brulińska
do góry