Skargi i wnioski - Komenda Miejska Policji w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Informujemy, że realizując zadanie rządowe wynikające z rekomendacji Komisarza Rady Europy, od dnia 15 lutego 2010 r. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich będzie  pełniło funkcję Niezależnego Organu ds. Niewłaściwego Zachowania Policji. Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Policja zobowiązana jest włączyć się do ogólnokrajowej kampanii informacyjnej na temat możliwości zwrócenia się do Rzecznika Praw Obywatelskich w przypadku niewłaściwego zachowania Policji.

 

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:  


 

W sprawach skarg i wniosków Komendant Miejski Policji przyjmuje:

w poniedziałki w godz. 15.00-17.00

 Komendant Miejski Policji w Łomży

nadkom. Marek Sienkiewicz
tel.(86) 474 - 11 - 00


W sytuacjach szczególnych, gdy nie ma funkcjonariuszy Policji o zaistniałych zdarzeniach proszę informować służby dyżurne:
Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Łomży
tel. całodobowo (86) 474 - 12 - 12
tel. alarmowy 997 lub 112 

 
Aleja Solidarności 77,
00-090 Warszawa Rzecznik Praw Obywatelskich,

Przyjęcia Interesantów:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00
od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00
telefon: 0-22 55 17 760, 0-22 55 17 811
centrala: 0-22 55 17 700

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego,pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)

ul. Chmielna 54/57
80 -748 Gdańsk
sekretariat (+ 48) 58 764 73 02
fax (+ 48) 58 764 73 03
Przyjęcia interesantów:
telefon (+ 48) 58 764 73 06
poniedziałek w godz. 10.00-17.00
wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-15.00

 

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)

ul. Jagiellońska 25 pokój 122
40 – 032 Katowice
telefon (+ 48 32) 72 86 800
fax (+ 48 32) 72 86 823
Przyjęcia interesantów:
poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00
wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00

 

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)

ul. Wierzbowa 5
50 - 056 Wrocław
sekretariat (+ 48) 71 34 69 115
fax (+ 48) 71 343 43 25
Przyjęcia interesantów:
telefon (+48) 71 34 69 100
poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00
środa w godzinach od 10.00 do 17.00

Linki: strona główna RPO  www.rpo.gov.pl

            formularz elektroniczny http://www.rpo.gov.pl/wniosek/

Metryczka

Data publikacji 15.03.2010
Data modyfikacji 24.07.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Łomży
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Izabela Bialomyzy
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Białomyzy KMP w Łomży
Osoba modyfikująca informację:
Urszula Brulińska
do góry