Skargi i wnioski - Komenda Miejska Policji w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Informujemy, że realizując zadanie rządowe wynikające z rekomendacji Komisarza Rady Europy, od dnia 15 lutego 2010 r. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich będzie  pełniło funkcję Niezależnego Organu ds. Niewłaściwego Zachowania Policji. Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Policja zobowiązana jest włączyć się do ogólnokrajowej kampanii informacyjnej na temat możliwości zwrócenia się do Rzecznika Praw Obywatelskich w przypadku niewłaściwego zachowania Policji.

 

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:  


 

W sprawach skarg i wniosków Komendant Miejski Policji przyjmuje:

w poniedziałki w godz. 15.00-17.00

 Komendant Miejski Policji w Łomży

tel.(86) 474 - 11 - 00


W sytuacjach szczególnych, gdy nie ma funkcjonariuszy Policji o zaistniałych zdarzeniach proszę informować służby dyżurne:
Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Łomży
tel. całodobowo (86) 474 - 12 - 12
tel. alarmowy 997 lub 112 

 
Aleja Solidarności 77,
00-090 Warszawa Rzecznik Praw Obywatelskich,

Przyjęcia Interesantów:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00
od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00
telefon: 0-22 55 17 760, 0-22 55 17 811
centrala: 0-22 55 17 700

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego,pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)

ul. Chmielna 54/57
80 -748 Gdańsk
sekretariat (+ 48) 58 764 73 02
fax (+ 48) 58 764 73 03
Przyjęcia interesantów:
telefon (+ 48) 58 764 73 06
poniedziałek w godz. 10.00-17.00
wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-15.00

 

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)

ul. Jagiellońska 25 pokój 122
40 – 032 Katowice
telefon (+ 48 32) 72 86 800
fax (+ 48 32) 72 86 823
Przyjęcia interesantów:
poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00
wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00

 

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)

ul. Wierzbowa 5
50 - 056 Wrocław
sekretariat (+ 48) 71 34 69 115
fax (+ 48) 71 343 43 25
Przyjęcia interesantów:
telefon (+48) 71 34 69 100
poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00
środa w godzinach od 10.00 do 17.00

Linki: strona główna RPO  www.rpo.gov.pl

            formularz elektroniczny http://www.rpo.gov.pl/wniosek/

 

 

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Miejski Policji w Łomży z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 9, 18-400 Łomża.

2. Zgodnie z art. 37 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Komendant Miejski Policji w Łomży wyznaczył inspektora ochrony danych, kontakt: ul. Wojska Polskiego 9, 18-400 Łomża, e-mail: iod.kmp@lomza.bk.policja.gov.pl. Dane inspektora zostały umieszczone na BIP KMP Łomża.

     3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania skargowego, tj. realizacji ustawowych zadań wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego, rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania              skarg i wniosków, które określają zakres wymaganych danych. Brak podania danych w zakresie wskazanym przepisami skutkować będzie pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.

     4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

     5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

     6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w zależności od kwalifikacji archiwalnej przez okres nie mniej niż dwudziestu lat, zgodnie z przepisami zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji.

     7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania.

     8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli w Pani/Pana ocenie przetwarzanie danych narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

     9. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

Metryczka

Data publikacji 15.03.2010
Data modyfikacji 29.11.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Łomży
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Izabela Bialomyzy
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Białomyzy KMP w Łomży
Osoba modyfikująca informację:
Urszula Brulińska
do góry