Status Prawny Komendy Miejskiej Policji w Łomży reguluje: - Status prawny - Komenda Miejska Policji w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Strona znajduje się w archiwum.

Status Prawny Komendy Miejskiej Policji w Łomży reguluje:

  1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (tekst ujednolicony)
  2. Zarządzenie Nr 191 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku
  3. Zarządzenie Nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji
  4. Regulamin Komendy Miejskiej Policji w Łomży 

Metryczka

Data publikacji 09.10.2008
Data modyfikacji 16.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Łomży
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Urszula Brulińska
Osoba udostępniająca informację:
Urszula Brulińska KMP w Łomży
Osoba modyfikująca informację:
Urszula Brulińska
do góry