KONTAKT - Komenda Miejska Policji w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

 
KONTAKT DO NAS
 
 *  Telefoniczny:   
  
Nr alarmowy -  112 
   
 
Sekretariat Komendanta Miejskiego Policji w Łomży
tel. 86 474 11 00 

 

                                                                                                   
                                                                                             Fax:    86 4741215      
  

*  E-mail:     

 komendant.kmp@lomza.bk.policja.gov.pl  

                 kmp@lomza.bk.policja.gov.pl

 
                                                                                       *  Listownie na adres:   
 
Komenda Miejska Policji w Łomży
 18-400 Łomża
 ul. Wojska Polskiego 9


 

* Osobiście:

Komendant Miejski Policji w Łomży lub I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Łomży
przyjmują interesantów w każdy poniedziałek
w godzinach od 15:00 do 17:00


 
KONTAKT:
 
  - Wydział Prewencji                                (sekretariat)               864741300
 - Wydział Ruchu Drogowego                 (sekretariat)               864741270
 - Wydział Dochodzeniowo - Śledczy     (sekretariat)               864741450
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redakcja BIP
Komenda Miejska Policji w Łomży
Zespół Komunikacji Społecznej
e-mail: kmp.lomza@lomza.polija.gov.pl
 
 
do góry