Zakres działania i kompetencje

Strona znajduje się w archiwum.

Zakresy działania Wydziałów Komendy Miejskiej w Łomży

1. Komendą kieruje Komendant przy pomocy I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji oraz kierowników komórek organizacyjnych Komendy, zwanych dalej "kierownikami" oraz bezpośrednio podległych mu policjantów i pracowników.

2. Zadania i kompetencje I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji określają odrębne przepisy wydane przez Komendanta.

3. Komendant może upoważnić poszczególnych policjantów i pracowników do wydawania w jego imieniu decyzji i współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi w określonym zakresie.

4. Komendant może powoływać stałe lub doraźne nieetatowe zespoły i wyznaczać policjantów lub pracowników odpowiedzialnych za koordynację pracy tych zespołów.

Komendant sprawuje bezpośredni nadzór nad:

 • Wydziałem Prewencji
 • Wydziałem Sztab Policji
 • Wydziałem Patrolowo - Interwencyjnym
 • Wydział Ruchu Drogowego
 • Zespołem Prezydialnym, Kadr i Szkolenia,
 • Zespołem Komunikacji Społecznej,
 • Wydziałem Administracyjno-Gospodarczym,
 • Zespołem ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
 • Posterunkiem Policji w Jedwabnem,
 • Posterunkiem Policji w Nowogrodzie,
 • Posterunkiem Policji w Śniadowie,
 • Posterunkiem Policji w Piątnicy,
 • Posterunkiem Policji w Wiźnie,
 • Służbą bezpieczeństwa i higieny pracy.

I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji sprawuje bezpośredni nadzór nad:

 • Wydziałem Kryminalnym
 • Wydziałem Dochodzeniowo - Śledczym
 • Wydziałem do Walki z Przestępczością Gospodarczą.

 
Komórką organizacyjną Komendy kieruje jej kierownik przy pomocy zastępców, kierowników podległych komórek organizacyjnych oraz bezpośrednio podległych policjantów i pracowników.

 

Metryczka

Data publikacji 10.10.2008
Data modyfikacji 08.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Łomży
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Urszula Brulińska
Osoba udostępniająca informację:
Urszula Brulińska KMP w Łomży
Osoba modyfikująca informację:
Urszula Brulińska
do góry