Struktura organizacyjna

Strona znajduje się w archiwum.

Struktura organizacyjna Komendy Miejskiej Policji w Łomży

 

1.

Komendant Miejski Policji w Łomży

2. 

I Z-ca Komendanta Miejskiego Policji

3.

Wydział Prewencji

4. 

Wydział Patrolowo - Interwencyjny

5. 

Wydział Ruchu Drogowego

6. 

Wydział Sztab Policji

7. 

Wydział Kryminalny

8. 

Wydził Dochodzeniowo - Śledczy

9. 

Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą

10. 

Wydział Administracyjno - Gospodarczy

11. 

Zespół Prezydialny Kadr i Szkolenia

12. 

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

13. 

Zespół Komunikacji Społecznej

 14.  Jednoosobowe stanowisko ds. BHP

15. 

Posterunek Policji w Jedwabnem

16. 

Posterunek Policji w Nowogrodzie

17. 

Posterunek Policji w Śniadowie

18. Posterunek Policji w Piątnicy
19.

Posterunek Policji w Wiźnie

 

 

Metryczka

Data publikacji 09.10.2008
Data modyfikacji 09.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Łomży
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Urszula Brulińska
Osoba udostępniająca informację:
Urszula Brulińska KMP w Łomży
Osoba modyfikująca informację:
Urszula Brulińska
do góry