informacje ogólne - Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej - Komenda Miejska Policji w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

informacje ogólne

W dniu 16 czerwca 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 poz. 352).

Ustawa określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania. W myśl ustawy informacją sektora publicznego jest każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotu.

Natomiast, przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Wnioski o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego prosimy kierować pod adres:

Komenda Miejska Policji w Łomży
Zespół Komunikacji Społecznej
ul. Wojska Polskiego 9  18 – 400 Łomża
e – mail: kmp.lomza@lomza.policja.gov.pl

Metryczka

Data publikacji 16.08.2016
Data modyfikacji 02.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Łomży
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Urszula Brulińska
Osoba udostępniająca informację:
Urszula Brulińska KMP w Łomży
Osoba modyfikująca informację:
Urszula Brulińska
do góry